6 תשובות
קטן ממני בשנה
גדול ממני ב6 שנים
קטן ממני בשנה
קטן ממני בשנה
קטן בשנה