2 תשובות
גדון מושיע את ישראל מיד מדיין. עם כוח של 300 איש בלבד. (חפשי בפרק איך עשה זאת ).
אסתר מושיעה את ישראל מידי המן הרשע.
אלישע, ממשיך דרכו של אליהו הנביא, חולל במשך 60 שנה ניסים, ניבא נבואות, והושיע רבים מבני ישראל, גם שימש כמודיעין צבאי על ידי נבואותיו.
אלו בקצרה. תוכלי לפרט יותר.
תוכלי בבקשה לשלוח לי את העבודה?!