תשובה אחת
שואל השאלה:
אני ראיתי "מישהו אמר לי הי, ישר עזבתי את הכל כדי לשאול את השאלה הזאת, מה לענות לו? הי או שלום?" חח... (מחקו אותה כמובן)