5 תשובות
מקור המשפט הוא מבית המקדש " שהיה שעות שהיה אפשר להקריב קורבנות ואם מישהו פיספס אז אין הוא לא יכול להקריב את אותו קורבן.
והמשפט הזה אפשר לאמר אותו על כל דבר בחיים. דוגמא
" אחד שפיספס את הרכבת. או שהוא נרדם ופיספס עסקה.
Y.1

בהשאלה: דבר שכבר אינו רלוונטי; שאין עוד צורך לעשותו. הפסיד את הזמן שלו.

במקור: "עבר יומו בטל קרבנו" (ברכות כו א).
כל עוד זה קיים אתה קורבן עד שאתה משתחרר מזה
אנונימי
כאילו מאוחר מידי
אנונימית
הכוונה "מת" ושייך לעבר, ולכן אפשר לעבור קדימה