4 תשובות
בדרך כלל משלמים
משלמים.
משלמים.
בדרך כלל משלמים
אצלנו שכבת יב עשו מכירה של כל מיני מוצרי מזון ומהכסף ארגנו את המסיבה..