4 תשובות
אם הדעות שלו מפריעות לך אז אל תמשיכי איתו את הקשר.
בחירתך
תלוי עד כמה זה מפריע לך, היציאה שלו היתה נוראית ללא ספק..
אני לא הייתי מסוגלת להיות בקשר או אפילו לנהל שיחה עם אדם כזה, הוא בעל דעות שאני כל כך מתנגדת ובזה להם...
הייתי רק עונה לו כשהוא היה שואל אותי שאלה, לא מנהלת איתו שיחה מעבר.
אם זה ממש מפריע לך תנתקי אבל אם לא ואם הוא לא גזען כלפייך תשאירי
H2k