5 תשובות
1
1 ינואר
2
2 פברואר
3
3 מרץ
4
4 אפריל
5
5 מאי
6
6 יוני
7
7 יולי
8
8 אוגוסט
9
9 ספטמבר
10
10 אוקטובר
11
11 נובמבר
12
12 דצמבר
ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר.
1 ינואר
2 פברואר
3 מרץ ( מארס)
4 אפריל
5 מאי
6 יוני (מה שעכשיו)
7 יולי
8 אוגוסט
9 ספטמבר
10 אוקטובר
11 נובמבר
12 דצמבר
ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר