2 תשובות
נלחם
דברים מפגרים, מנסה להצחיק אותה רק כדי לראות את החיוך שלה עולה על הפרצןף האדיש