3 תשובות
מחבואים צאט ללא הוראות
הוראות:
נבר
אמת או חובה
סתם לשחנש
אמת או חובה
כן לא שחור לבן