3 תשובות
יש בגרות פנימית בלשון בכיתה יוד ולתלמידי מתמטיקה של שלוש יחידות מפוצל יש בגרות
בכיתה י' יש בגרות פנימית
כאילו של הבית ספר במתמטיקה.
אז הגיוני