4 תשובות
תעשי מישווה עם X
מישוואה
קודם כל נחשב איזה מרחק עברה המכונית הראשונה בשעתיים הראשונות:
x = v * t -> 75 * 2 = 150
כלומר בשעתיים האלו המכונית עברה 150 ק"מ, אז נוריד את זה מהדרך הכללית, מה שמשאיר לנו 155 ק"מ.
עכשיו נסמן ב t את פרק הזמן שלקח לשתי המכונית להיפגש, ונבנה משוואת מיקום עבור כל אחת מהמכוניות:
מכונית א': x = 75t
מכונית ב': x = 80t
עכשיו סכום הדרך ששתי המכוניות עברו אמור להיות הדרך שנותרה להם לעבור ביחד, כלומר 155 ק"מ, ולכן נסכום את המרחקים ששתי המכונית עברו ונשווה את הסכום הזה ל 155 ק"מ:
75t + 80t = 155
155t = 155
t = 1, מכאן אפשר לומר שאחרי השעה 12:00 לקח לשתי המכונית ביחד שעה אחת לעבור את המרחק שנותר להם לעבור, כלומר, בשעה 13:00 המכוניות נפגשו.
מקווה שברור:)
75 כפול (t פלוס 2) ועוד 80 כפול t שווה 305
תפתור את זה
באותו הנושא: