15 תשובות
חלק
חלק עד גלי
מתולתל
אנונימי
מתולתל
אנונימי
חלק
אנונימי
תלתלים
אנונימי
חלק הכי יפה
בן 15
לבנות חלק
שי החתייך
תלתלים!
תלוי למי יש כאלה שמתאים להם חלק ויש כאלה שמתאים להם גלי או מתולתל לי יש גלי אבל אני מעדיפה חלק..
חלק!
נועם לוי
תלתלים טיפה,
חלק כזה עם מעט טלטלים,
אבל לא ממש טלטלים בהגזמה כזה,
באמצע
קיצר לפי מה שאת רואה כל אחד אוהב משהו אחר! אני מעדיף תלתלים!
אנונימי
חלק או גלי
חלק:)