3 תשובות
נאלצים לבצע את המסירה באמצעות שליח, תוך התייעצות עם עורך דין כיצד למסור בצורה נכונה, כך שבית המשפט יקבל את אישור המסירה בכצל מצב.
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
אם הנתבע מסרב להוציא דברי דואר, אפשר לבקש במזכירות ביהמ"ש טופס והעתק תביעה למסור ידני בנוכחות עד. במידה שיסרב לחתום, יש להניח זאת לידו ולכתוב בטופס "מסרב לקבל ולחתום".
לא חייב ייעוץ אצל עו"ד או לשלוח שליח. התובע מורשה לבצע זאת בעצמו.
למה לגרום להוצאות נוספות?.
דוד
אתה יכול לגשת לביתו עם חבר או קרוב משפחה ושיחזיק בידו טלפון נייד עם מצלמה ואתה תמסור לנתבע את כתב התביעה ביד ותבקש שיחתום ואם לא ירצה לחתום או אם בכלל לא ירצה לקחת את כתב התביעה אז לפחות תיהיה לך הוכחה מצולמת לבית המשפט שהנתבע לא רצה לקבל לידיו את כתב התביעה או לחתום.
לין
באותו הנושא: