8 תשובות
על התאבדויות
אנונימית
פשעים, שאלות על אונס.. או כאלה שנראה שהם בסכנה
אנונימית
בדרכ התאבדויות
כשאנשים כותבים שהם רוצים להתאבד/כשהם כותבים שהם בסכנה ממשית/שהם אנסו/עשו פשע חמור כמו רצח או גניבת בנק וכאלה
אובדניות.
אובדנויות
התאבדויות וכו