2 תשובות
אמצעי רטורי זה אמצעי שניתן לטקסט כדי לייחד אותו ולגרום לקוראים להתעניין בו \ להשתכנע ממנו (תלוי בסוג הטקסט).
בדיוק. משתמשים בזה הרבה גם בפרסומות.
דוגמאות לאמצעים רטוריים: חזרה, חריזה, דיבור בגוף ראשון, הגזמה, דיבור בגוף שני, הכללה וכו'.