6 תשובות
קבל שעון ישראלי, ממש עכשיו.
מערכת סטיפס
שעון עולמי, כולל ישראל
שעון על כל המסך
יואל
אני ממליץ על האתר הישראל בשם "שעון עולמי".
האתר מתעדכן לפי האינטרנט ותמיד מדוייק. גם אם השעה במחשבך איננה נכונה - האתר מציג שעה מדוייק לפי שניה אפילו.
יגאל סטקלוב
אתר מעולה המציג את השעה בישראל. לפי מה שבדקתי, השעה באתר תמיד נכונה לגבי ישראל.
כששואים "מה השעה", יש להבין איפה אתה נמצא כעת כדי לענות על השאלה. הרי שאם אתה נמצא בישראל, הכוונה ב"מה השעה" זה מה השעה בישראל או בת"א. עם זאת, אם השואל נמצא בחו"ל, הכי שהתשובה לשאלה "מה השעה" עשויה להשתנות ולהתוצאה תהיה שעה אחרת לחלוטין.

מצ"ב קישור לאתר העונה בצורה טובה על "מה השעה" בישראל.