4 תשובות
סתכל בקישור
יחסי מין? מבחינה חוקית אתם צריכים לחכות עוד שנתיים למתי שהיא תהיה בת 14 ולא יהיה ביניכם רווח של יותר מ-3 שנים (נראה לי ש-3).