4 תשובות
זה נותן קישור לקבוצה עצמה, לא לפוסט.
שואל השאלה:
תנסי שוב כי לי זה נותן תפוסט עצמו דווקא
חושבת שזה כאילו בדיוק נכתב עלי.
אהבתי.