2 תשובות
10 דקות ביום שמש ישירה על כפות הרגליים תמנע פטריות.
ל"קולומביה " ישנעליים מעולות להליכה מרובה