תשובה אחת
כמו משחקי point & click
נכנסים למקום וצריך למצוא את הדרך לצאת

משחק חידות שנועלים אותך בחדר כלשהו