8 תשובות
מפתיע?
אנונימי
מפתיע? אני לא כל כך בטוחה
לא צפוי
אנונימית
מפתיע (?)
מפתיע
מפתיע
sii
בלתי צפוי (?)
אולי פתאום