2 תשובות
מקסימום 3 מקצועות
את יכולה לראות בקישור, למטה איפה שרשום: ציוני בגרות מינימליים.