4 תשובות
על המעסיק לשלם לך כסף תמורתם.
נכון להיום ערך כל יום הבראה הינו 365 ש"ח.

ראי כאן פרטים נוספים על הבראה:
http://www.hamishpat.co.il/47055/hofesh

בברכה,
חן שטיין, עו"ד
03-6245588
www.hamishpat.co.il
עו"ד חן שטיין מומחה סטיפס
בס"ד
שלוםרב!
דמי הבראה ניתנים מכח הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ואם את עובדת מדינה מכוח התקשי"ר.
ככלל, מכסת ימי הבראה נקבעים עפ"י וותק בעבודה הנוכחית יחד עם זאת ישנם מקומות עבודה שמאפשרים לגרור וותק גם ממקומות עבודה קודמים. גרירת וותק מקפיצה את מכסת ימי ההבראה לה זכאי העובד.
סכום יום הבראה וכמות ימי הבראה עפ"י הוותק שונה במגזר הפרטי בו משולם 365 ש"ח ליום כפול 5 ימים לאחר השנה הראשונה במקום העבודה הנוכחי. לעומת המגזר הציבורי בו משולם 411 ש"ח ליום כפול 7 ימים לאחר השנה הראשונה במקום העבודה הנוכחי..
הזכאות לימי הבראה גם אם העובד התפטר/פוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות.
איני יודע מה פשר" 2.08 הבראה"? איני יודע היכן את מועסקת פרטי/ציבורי ולכן חשוב לבדוק זאת ויתכן שתהא זכאית למכסת ימי הבראה גדולה יותר. תשלום ימי הבראה משולמת ע"י המעביד.
חשוב לציין שזו תשובה כללית ולא ייעוץ משפטי, זו תשובה חלקית ולא מלאה. כל שימוש במידע זה באחריות המשתמש. אשמח למתן פרטים נוספים עו"ד חיים ויקטור חלאג-0542262025 או ב:-
halag.law@gmail.com ברכה והצלחה
עו"ד חיים ויקטור חלאג
בס"ד
שלום רב!
דמי הבראה ניתנים מכח הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ואם את עובדת מדינה מכוח התקשי"ר.
ככלל, מכסת ימי הבראה נקבעים עפ"י וותק בעבודה הנוכחית יחד עם זאת ישנם מקומות עבודה שמאפשרים לגרור וותק גם ממקומות עבודה קודמים. גרירת וותק מקפיצה את מכסת ימי ההבראה לה זכאי העובד.
סכום יום הבראה וכמות ימי הבראה עפ"י הוותק שונה במגזר הפרטי בו משולם 365 ש"ח ליום כפול 5 ימים לאחר השנה הראשונה במקום העבודה הנוכחי. לעומת המגזר הציבורי בו משולם 411 ש"ח ליום כפול 7 ימים לאחר השנה הראשונה במקום העבודה הנוכחי..
הזכאות לימי הבראה גם אם העובד התפטר/פוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות.
איני יודע מה פשר" 2.08 הבראה"? איני יודע היכן את מועסקת פרטי/ציבורי ולכן חשוב לבדוק זאת ויתכן שתהא זכאית למכסת ימי הבראה גדולה יותר. תשלום ימי הבראה משולמת ע"י המעביד.
חשוב לציין שזו תשובה כללית ולא ייעוץ משפטי, זו תשובה חלקית ולא מלאה. כל שימוש במידע זה באחריות המשתמש. אשמח למתן פרטים נוספים עו"ד חיים ויקטור חלאג-0542262025 או ב:-
halag.law@gmail.com ברכה והצלחה
בס"ד
שלום רב!
דמי הבראה ניתנים מכח הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה ואם את עובדת מדינה מכוח התקשי"ר.
ככלל, מכסת ימי הבראה נקבעים עפ"י וותק בעבודה הנוכחית יחד עם זאת ישנם מקומות עבודה שמאפשרים לגרור וותק גם ממקומות עבודה קודמים. גרירת וותק מקפיצה את מכסת ימי ההבראה לה זכאי העובד.
סכום יום הבראה וכמות ימי הבראה עפ"י הוותק שונה במגזר הפרטי בו משולם 365 ש"ח ליום כפול 5 ימים לאחר השנה הראשונה במקום העבודה הנוכחי. לעומת המגזר הציבורי בו משולם 411 ש"ח ליום כפול 7 ימים לאחר השנה הראשונה במקום העבודה הנוכחי..
הזכאות לימי הבראה גם אם העובד התפטר/פוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות.
איני יודע מה פשר" 2.08 הבראה"? איני יודע היכן את מועסקת פרטי/ציבורי ולכן חשוב לבדוק זאת ויתכן שתהא זכאית למכסת ימי הבראה גדולה יותר. תשלום ימי הבראה משולמת ע"י המעביד.
חשוב לציין שזו תשובה כללית ולא ייעוץ משפטי, זו תשובה חלקית ולא מלאה. כל שימוש במידע זה באחריות המשתמש. אשמח למתן פרטים נוספים עו"ד חיים ויקטור חלאג-0542262025 או ב:-
halag.law@gmail.com ברכה והצלחה