5 תשובות
לא לול
את צריכה להעביר אותו במכונה שם
לא
שואל השאלה:
הכוונה לשלם דרך, הרב קו ואיך עושים את זה
מה קשור? רו קו זה לאוטובוס-.-