2 תשובות
87 בערך
90+83=173. מחברים בין שתי הציונים.

173/2= 86.5. כל ציון מהווה 50% מהציון הסופי.

הציון יהיה 87 כי אני חושב שמעגלים לציון שלם וכלפי מעלה.
באותו הנושא: