2 תשובות
נמוך נחשב 70-60...
פחות, זאת כבר בורות או בעיה שכלית. (
הכי נמוך 59
נמדד אצל אישה שהתנהגה כמו אוגרת

הכי גבוה 164
נמדד אצל אינשטיין

מעל 140 נחשב מחונן
מעל 130-140 מצטיין
120-130 חכם
100-120 ממוצע
90-100 טיפש
60-90 בעייה שכלית