תשובה אחת
אין כאלו, רק סבלנות וטיפוח נכון של שיער. אבל צריך עדיין לגזור במקומות הנכונים כדי שלא יהיה כמו איש מערות.