2 תשובות
סוג של אמונה תפלה
משהו כנראה משתחרר להם בראש שלהם (מחשבה שלהם)
אשרי המאמין