תשובה אחת
נכנס בשעה 19:05 יוצאת בשעה 20:05 בבקשה קישור
line:445
באותו הנושא: