תשובה אחת
הכל פה..

תוכנית החומש התבססה על הצבת מטרות אחת לחמש שנים. לכלל התוכניות היו חמש מטרות עיקריות:

1. תיעוש מהיר שיציב את ברית המועצות ברמה טכנולוגית שווה לשאר העולם

2. קולקטיביזציה של החקלאות, כלומר ביטול תוכנית הנא"פ והלאמה של אמצעי הייצור בכפרים

3. העלאת רמת ההשכלה של התושבים וביעור האנפלבתיות

4. הפיכתה של ברית המועצות למדינה מתועשת ואוטונומית

5. חיזוק הצבא על מנת לחזק את האימפריה הסובייטית