5 תשובות
אנה פרנק כתבה יומן במהלך השואה...
אנונימית
היא כתבה יומן
א היה לה בית אז איך יהיה לה מגירה? באמת תפעילו טיפה את המוח!
אנונימי
היא כאן גרה בדירת מסתור צפופה, ואני סבורה שכן הייתה לה מגירה
למי שמעלי היא חיה במסתור שהיה בתוך מבנה שעדיין קיים באמסטרדם היום
ואני לא יודעת אם שירים אבל כן יש לה ספר נוסף שבו כתבה סיפורים קצרים