6 תשובות
מחר ב10 בבוקר
מחר ב10 בבוקר
מחר בעשר בבוקר
צפירה אחת, מחר בשעה 10:00 בבוקר
מחר ב10 בבוקר
להלן מועדי הצפירות:
יום השואה:
יום חמישי, 05.05.2016, כ"ז בניסן תשע"ו, בשעה 10:00 תישמע צפירת התייחדות למשך 2 דקות כחלק מיום הזיכרון לשואה ולגבורה.

ערב יום הזיכרון:
יום רביעי, 10.05.2016, ב' באייר תשע"ו, בשעה 20:00 תישמע צפירת התייחדות למשך 1 דקה לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

יום הזיכרון:
יום חמישי, 11.05.2016, כ' באייר תשע"ו, בשעה 11:00 תישמע צפירת התייחדות למשך 2 דקות לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.