תשובה אחת
בתנאי בסיס סגור נכון? אם כן שכר ברמת פעילות/סיכון ב'. בערך 950 שקל.

אני לא בטוח כי לא פורסמו לציבור את דרגת השכר לחיילים ברמת פעילות ב' אלא פורסמו לציבור רק לעורפיים ולתומכי לחימה ברמת סיכון א+.