תשובה אחת
לפרסם את עצמך ללכת לבתי ספר ולהציג את עצמך ומי שמעוניין דבר איתו.