2 תשובות
אנליסט הוא אדם שעושה אנליזה (ניתוח נתונים והסקת מסקנות).
מבחינה עקרונית אתה יכול להיות אנליסט בכל תחום מחקרי שקיים.
כלכלה היא תחום במדעי החברה שחוקר את השימוש במשאבים הנמצאים בצימצום שיש להם שימושים אלטרנטיבים.