תשובה אחת
אם הוא מכבד אותך שואל מה קורה איתך מליון פעם מדבר איתך מליון פעם מנסה שתפגשו וכולי