6 תשובות
לא רואים
א"א לכתוב בתשובות משום-מה, אבל אפשר בפרטי.
הנה (: