3 תשובות
נכון מאוד.
לדת יש הרבה פנים וכל אדם מקבל אותה כפי שהוא מסוגל. על פי ההלכה היהודית אסור להדליק חשמל אך ניתן להשאיר אש דולקת ולהעביר מנר לנר וכך להבעיר גז או מנגל וכו'. לגבי יום שישי ניתן לבשל לשבת.
חג שמח.
לגבי חשמל חלים אותם כללים כמו שבת
באותו הנושא: