6 תשובות
שנה
סיומת של מספר.
כמו 1st = First, 2nd = Second, 3rd = Third, 4th = Fourth. מארבע הכל באותו תבנית.
ככה כותבים באנגלית
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
זה סיומת
סיומת של מספר.
באנגלית כשמונים ימים/תאריכים/שנים או משהו כזה עם מספר יש סיומת.
ל-1 זה st
ל-2 זה nd
ל-3 זה rd
4 ואילך זה th
שיכות

מקום ראשון