4 תשובות
רוצה לעשות לי?
"מוצצים" את האיזור הספציפי שרוצים לעשות את הסימן.
מוצצים את האזור שרוצים לעשות
מוצצים את האזור