תשובה אחת
בקניון הגדול בחנות של אדידס או בחנות ג'יפה