11 תשובות
מדברים עליך מאחורי הגב.
שמדברים עליך דברים לא טובים
מדברים עליך מאחורי הגב, לרוב דברים רעים..
לדבר, כמו רוכל (מוכר) שמעביר דברים (דיבורים וסיפורים) ממקום למקום.
*עליך
מדברים עליך מאחורי הגב
זאת אומרת שבן אדם מדבר עם עוד בן אדם או עם כמה על אחרים, ושמרכלים אלייך זה אומר שמדברים עליך על איזה נושא (טוב או רע)
לדבר מאחורי הגב, לרוב על דברים רעים.
לרכל בא מהמילה "רוכל". כמו שפעם היו רוכלים שעוברים ממקום למקום ומעבירים מידע. ככה זה אותו הדבר, לאו דווקא להגיד משהו אלא כל דבר
לדבר עליך מאחורי הגב, בלי שתדעי
זאת אומרת להגיד דברים רעים מאחורי הגב