תשובה אחת
למה אומרים פירות במקום פרים? פרי+ם' שמציינת רבים. פרי זה עדיין זכר.

השפה שלנו קשה, צריך להתמודד עם זה.