תשובה אחת
לפני כמה ימים.
זה היה עם ידידה שלי שאין לנו שום קטע בכלל, אנחנו כמו אחים. ראינו סרט כזה והייתה סצנת נשיקה, והיא כזה 'מעניין איך זה להתנשק' ואז באתי ונישקתי אותה. חצי דקה אחרי זה בכינו מצחוק. ממש אבל. זה היה גדול.