תשובה אחת
נותן שירות בשכר בבית המעסיק שתפקידו לדאוג לניקיון