2 תשובות
אוקי... הסעיף הראשון שצריך להוכיח שהם אנכים..
קודם את רושמת שזה טרפז ובנימוק: נתון
אחר כך את רושמת bcllad בנימוק: בטרפז הבסיסים מקבילים.
נתון לך שזווית bcf שווה לזווית fcd ואז את רושמת בנימוק נתון.
אחר כך את רושמת שזווית cdb= לזווית bdf ובנימוק: נתון.
אחר כך את רושמת שזווית cbd= לזווית bdf ובנימוק: זווית מתחלפות.
ואז מפה את מגלה שהמשולש bcd הוא משולש שווה שוקיים ובנימוק את רושמת: משולש בעל שתי זוויות שוות הוא משולש שווה שוקיים.
ואז מפה נובע ש cf אנך ל bd בגלל: במשולש שווה שוקיים כאשר נתון שיש חוצה זווית (שזה בעצם הנתון הראשון שיש לך) אז הואגם אנך ותיכון. ומ. ש. ל.

את סעיף ב' את עושה אותו הדבר.. עם זוויות מתחלפות.. אם את תצטריכ עזרה בזה בכל זאת אז אני בפרטי..

בנוגע לשאלה השנייה:
את רושמת את כל הנתונים שיש לך.
ואז את רואה שזווית a שווה לזווית cfa (זה נתון)
ונתון גם שזה טרפז אז הבסיסים מקבילים.
נתון גם ש bc=ef והם גם מקבילים לכן נובע שזה מקבילית: מרובע שבו יש סוג של צלות נגדיות שוות ומקבילות אזי הוא מקבילית.
מכאן נובע שזווית cfa= לזווית cbe במקבילית הזוויות הנגדיות שוות.
וזווית bea=לזווית cbe זוויות מתחלפות.
ואת מגלה שהמשולש bae הוא משולש שווה שוקיים: משולש שבו שתי זוויות שוות הוא משולש שווה שוקיים.
ואז הצלעות ba ו- be שוות: במשולש שווה שוקיים צלעות הבסיס שוות.
ואז לפי כלל המעבר: ba=be=cf=fd.
ואז את מגלה שמשולש cfd הוא משולש שווה שוקיים.
ואז נובע שהזוויות fcd=cdf בגלל שבמשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות.

מקווה שעזרתי.. ;)
בתרגיל 17 את צריכה לחפוף בין משולש boc למשולש doc לפי ז. צ. ז (נתון חוצה זווית, צלע משותפת, נתון חוצה שווית שני וזוויות בין מקבילים). אחר כך שהמשולש bcd הוא שווה שוקיים (זוויות\צלעות מתאימות בין משולשים חופפים). cf מאונך ל bc בנימוק שבמשולש שווה שוקיים חוצה הזווית הוא גם גובה..:)
באותו הנושא: