תשובה אחת
אם אתה מתכוון מה שווי של קנית בעלות בדירה שמוחזקת על ידי דייר מוגן אז הנתון אינו בלתי סביר.
עו"ד שי עקרבי
אולי תאהב גם את: