התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
אם אתה מתכוון מה שווי של קנית בעלות בדירה שמוחזקת על ידי דייר מוגן אז הנתון אינו בלתי סביר.
עו"ד שי עקרבי
אולי תאהב גם את: