תשובה אחת
אצלי בבית ספר אז אם יש שלוש נכשלים משאירים כיתה
ואם לא ישאירו אותך כיתה אז ישימו אותך בכיתה י בכיתה שלא מרחיבים מקצועות בחירה