תשובה אחת
מסנן האוויר דואג לכמות "נכונה" של חמצן.
אם הקודם היה קרוע/סתום אז לא קיבלת תערובת ענייה/עשירה מדי

מצת (פלאג) חדש יכול לתת ניצוץ חזק יותר-אותו הגיון גם כאן
באותו הנושא: