3 תשובות
אפשרויות פרטיות מקש ימני על שם המשתמש.
אם האופציה "מחק" מסומנת אז הוא מחק אותך, אם היא לא מסומנת ולא ניתן ללחוץ עליה אז הוא לא מחק אותך.
sms חינם
שואל השאלה:
לא הבנתי..
נמצאות שם אפשרויות "התר" או "חסום".
לא כתוב מחק, והחסימה הזו היא לגבי..
אפשר הסבר יותר מפורט? (סליחה על הבלבלוח..)
שואל השאלה:
הבנתי למה התכוונתם.
ה"מחק" בצבע שחור, זאת אומרת שאפשר ללחוץ עליו - מה זה אומר?